Rosenfors Fabriker ABByggnaderna har en total lokalyta på 2 440 kvm, varav

956 kvm kontorslokaler

1 484 kvm verkstad/industrilokaler


Totala ytan på fastigheten är 60 492 kvm, varav

7 608 kvm mark

52 884 kvm vatten

Historia


Bröderna Liberg startade Rosenfors Fabriker i fastigheten på 1860-talet. Här tillverkades bl a skridskor, strykjärn, hyvel- och huggjärn samt bessman. På 1870-talet uppförde Bröderna Liberg Rosenforsparken, främst för deras egna behov av grönsaker och växter, men parken användes även som rekreation. Här kunde man bl a hitta en kägelbana och en näverkoja samt flera växthus.Firman B&O Liberg grundades av bröderna Bernhard och Oscar som arbetade inom Eskilstuna Fristad och startade företaget 1862. De hade sin tillverkning i Rosenfors strax utanför Eskilstuna. De hade införskaffat en kupolugn och hade för avsikt att tillverka strykugnsjärn, strykjärn, strykjärnställ, bessman, stryklod och även ett hattglansningsjärn. Några år innan bröderna startade firman hade Oscar Liberg och flera andra fabriksidkare inom Fristaden gjort lyckade försök med att gjuta strykjärn och utveckla tekniken för dess framställning. 1868 bildades bolaget B & O Libergs Fabriks AB. 1876 hade tillverkningen utökats med "alla slags saxar, bessman, alla slags skridskor, hyveljärn, huggjärn, korkskruvar mm". Sablar och floretter hade tillkommit 1896. 
Källa: Karl-Otto Kull, 2002, Från Glättesten till El-strykjärn, Juts Böcker, Älvdalen